Möbelsnickerier sedan 1881!!!

1881 startade bröderna Malmqvist en snickerifabrik i Jönköping. Tio år senare flyttades företaget till Malmbäck. De första årtiondena tillverkades fiolfodral, sängkammarmöbler, sekretärer, bord och skåp.

Tidigt började man samarbeta med Wigells Stolfabrik (också i Malmbäck) och kunde då erbjuda kompletta möblemang.

Carl Wigell (sonson till grundaren av Wigells Stolfabrik) startade så småningom eget under namnet Malmbäcks Träindustri, förvärvade Bröderna Malmqvists och sammanförde 1943 bolagen under namnet Malmbäcks-Werken, förkortat MBK-W. Se mer under Namnet.

På 1950-talet fanns det 37 möbelfabriker i Malmbäck, idag finns MBKW och Wigells kvar.


Exteriör och interiör från 1930-talet

Exteriör och interiör från 1930-taletMBKW:s första fabrik, i tre våningar, hade från början maskiner som drevs med vattenkraft. 1916 installerades en ångmaskin med remdrift men i början av 1920-talet fick Malmbäck elektricitet och MBKW kunde då öka sin kapacitet och fick fler produkter i sortimentet, bl a spelbord (som blev populära under krigsåren), brickbord och tevagnar. Den sistnämnda produkten blev 1960-talets storsäljare, bl a till IKEA. På den tiden innefattade verksamheten också en metallavdelning (nästan lika stor som träavdelningen) där det tillverkades olika beslag och hjul, både till de egna produkterna och för vidare leverans till andra kunder.

historik-2


Under 1970- och 1980-talen var tillverkningen inriktad på hemmöbler med hög kvalitet till svensk möbelhandel, men i samband med att man 1975 byggde nya fabrikslokaler inleddes det som senare växte och till slut ”tog över” efter de egna produkterna; Samarbetet med företag inom områdena inredning för butiker, kontor och andra offentliga miljöer.

2000-talet har, hittills varit mycket framgångsrikt för oss och meningen är, trots att vi har hållit på i 130 år, att fortsätta ett bra tag till och så småningom kunna lägga till nya ”kapitel” (kanske tack vare just dig?) till vår historia. Vad vi, mer detaljerat, sysslar med idag finns att läsa under Tjänster.