Maskinpark och annan utrustning


Delar av vår maskinpark

Vi förfogar över en modern (alla nyckelmaskiner är från 2000-talet), effektiv och fullständig utrustning för tillverkning av möbler och inredningar.
I centrum finns naturligtvis CNC-maskiner (både tre- och femaxliga) där vi arbetar med utvecklad CAD/CAM-teknik.


Före och efter CNC-bearbetning sker materialtillagning, ytbeläggning, kantbearbetning osv i ”vanliga” snickerimaskiner såsom justersågar, kantlistningsmaskiner (för såväl raka som figurativa detaljer), puts- och borrmaskiner.

Samtidigt som vi kontinuerligt investerar i nya maskiner för att utveckla vår verksamhet har vi varit, och är fortfarande, måna om att behålla möjligheten att själva ”kunna göra allt” vi behöver innanför de egna väggarna. Vår lilla avdelning för bearbetning av massivträ är utrustad med virkestork, rikt-, plan- och listhyvel, lamellsåg och limtriangel.

Vidare har vi en egen mekanisk verkstad med bl a metallsvarv, slipmaskiner, excenterpress och svetsutrustning. Egentligen en kvarleva från den tiden då metallbearbetning var en del av vår verksamhet, men idag en resurs vid de tillfällen nöden kräver att vi ”fixar till” en plåtbit för att en inredning ska bli komplett eller svetsar ihop en maskindel som gått sönder.

I vår ytbehandling hanterar vi både modern UV-teknik och manuell sprutlackering med såväl vattenburna som syrahärdande lacker, allt efter de krav som ställs på den färdiga produkten.

Slutmontering av färdig produkt, ofta bestående av delar som vi själva tillverkat tillsammans med metall-, glas- och plastkomponenter, gör att vi säkerställer att allt ”passar ihop” och att alla funktioner kontrolleras.

Emballering och packning sker i dagsläget helt manuellt, då den ena produkten, eller ordern, vi producerar inte är den andra lik, varför även t ex pallar måste måttanpassas för att ge bästa skydd under transport till kunden. Önskemål om packning på ett visst sätt för att underlätta för godsmottagare och montörer försöker vi givetvis också att tillgodose.