Flexibilitet

Flexibilitet – ett av tre ”honnörsord” i vår verksamhet – innebär att vi istället för att nischa in oss på en viss produkttyp, ett visst tillverkningssätt eller mot en viss kundgrupp aktivt har valt att fortsätta jobba mot att klara ”allt” innanför de egna väggarna.

Detta innebär att vi måste ha personal, maskiner, systemstöd och leverantörer som möjliggör en varierad tillverkning av produkter i olika material och i olika volymer som är olika komplexa och olika tidspressade.

Jobbigt? – Ja, ibland. Roligt? – Ja, oftast!

Läs mer…