Hållbarhet

Hållbarhet – ett av tre ”honnörsord” i vår verksamhet. Vi brukar säga att det handlar om att tänka på sin total. Hur man handskas med sin personal, sina kunder, sina leverantörer, sitt material, sina pengar, sina övriga resurser och sitt samhällsansvar. Idag och imorgon.

Vi har självklart kollektivavtal och vi ser vårt systematiska arbetsmiljöarbete som en naturlig del av verksamheten.

Vi jobbar nära vår marknad. Av vår omsättning hamnar 97 % (!) hos kunder som finns inom 20 mils radie från Malmbäck och av inköpsvolymen kommer faktiskt lika mycket (97 %) från leverantörer i samma område (2023 års siffror). Vi anlitar gärna lokala åkerier och försöker samordna transporter både från leverantörer och till kunder.

Vi väljer i möjligaste mån miljövänliga alternativ när vi köper något. När det gäller träråvara och träbaserat skivmaterial köper vi redan idag material som är FSC/PEFC-märkt i stor utsträckning. Under våren 2024 har vi beslutat att delta i en gruppcertifiering för FSC spårbarhet vilket kommer innebära att vi kan leverera FSC-märkta produkter till våra kunder och på så sätt ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Mer info kommer!

Vi investerar kontinuerligt i vår anläggning då vi ser det som en förutsättning för att vara fortsatt livs- och konkurrenskraftiga.

Vi mäter kontinuerligt vår energianvändning och vår CO2-belastning och följer årligen upp detta tillsammans med övriga miljömål.

Vi vill ”göra rätt för oss” gentemot kunder, leverantörer och myndigheter.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare på orten där vi verkar och vi stödjer lokala föreningar, tar gärna emot studiebesök och erbjuder prao-/praktikplatser.