Historia

1881

Bröderna Malmqvists Snickerifabrik startades år 1881 i Jönköping. Ungefär tio år senare flyttades verksamheten till Malmbäck.

1943

Ett antal år senare startade Carl Wigell (sonson till grundaren av Wigells Stolfabrik) företaget Malmbäcks Träindustri, 1943 förvärvade han Bröderna Malmqvists och fusionerade bolagen under namnet Malmbäcks-Werken, förkortat MBK-W.

1950-talet

På 1950-talet fanns det, enligt uppgift, 37 möbelfabriker i Malmbäck (då som nu ett samhälle med ca 1100 invånare), idag är vi en av två som finns kvar. Möbler och inredningssnickerier har hela tiden varit basen i verksamheten, men inriktningen har såklart varierat genom åren.

Från att ha börjat som en liten ”stilmöbelfabrik” som tillverkade specialbeställda sekretärer och sängkammarmöbler tillsammans med t ex fiollådor blev man i mitten av 1900-talet mer av en ”volymtillverkare” (i både metall och trä) av hjul, länkrullar, spelbord, brickbord och tevagnar till bl a IKEA.

1970-talet

Under 1970- och 1980-talen dominerade högkvalitativa s k kompletteringsmöbler till svensk och norsk möbelhandel.

1990-talet

På 1990-talet började vår nuvarande roll som underleverantör att växa fram och idag har vi bara en enda egen produkt kvar i sortimentet, nämligen orgelpallen. Men all erfarenhet från både special- och volymtillverkning har vi såklart tagit med oss till det vi gör idag.