Kvalitet

Kvalitetspolicy:

Vi på Malmbäcks-Werken har som målsättning att producera och leverera rätt produkter i rätt tid och rätt antal i den kvalitet som uppfyller kundens (såväl den interna som externa) krav och förväntningar.

Detta tillsammans med ett trevligt och professionellt bemötande syftar till att skapa goda och långsiktiga affärsrelationer.

Kvalitet – ett av tre ”honnörsord” i vår verksamhet – och vi vågar nog sticka ut hakan lite och säga att vi är både kvalitetsmedvetna och att vi brukar nå upp till kundens kvalitetsförväntningar.

Skulle det ändå bli fel, och det händer, har vi goda rutiner för hur vi hanterar och följer upp både interna och externa reklamationer då vår strävan är att felen inte ska upprepas.

Vi har idag ingen ISO-certifiering men vårt ledningssystem har en struktur och uppbyggnad ”klar att lyftas in” om vi skulle vilja ta det steget i framtiden.